Fremtiden er digital

FiX Media er et enkeltpersonforetak drevet av Even Langmo. Foretaket ble opprettet i 2008 og har kunder over hele Norge. Jeg er nå inne i en prosjektstilling hos Adresseavisen Brand Studio. På grunn av dette vil FiX Media ikke utføre oppdrag.

© 2018 FiX Media

Sosiale medier